Tenhults sportfiskeklubbs storfiskeregistrering

Denna tävlingsform går ut på att anmäla så många och så stora arter som möjligt.

Aktuell ställning hittar du här!

Summan av de fem mest poänggivande fiskarna under tävlingsåret,

(1/10-30/9) ger din slutpoäng. Fångad fisk skall anmälas senast en månad efter fångstdatum. Vid tävlingsårets slut gäller 15 oktober.

Du jämförs med andra "storfiskare" men kan även följa om du slår dina egna poäng från förra året. Anmälda fiskar behöver ej vara stora rekordfiskar, fem medelmåttiga fiskar kan också ge ett bra poängtal. Varje fisk skall ge minst 50 poäng för att få anmälas.

I storfiskeregistreringen räknas fiskens jämförelsetal, = procent av jämförelsevikten.

T.ex. en abborre som väger 700 gram ger 100 poäng, en gädda som väger 7,5 kg ger 150 poäng och en gös på 1,5 kg ger 50 poäng.

Tävlingen delas in i två klasser. Senior och Junior. Junior är man t.o.m. det år man fyllt 20 år.

Anmälningar skickas till

tenhultssfk@gmail.com
Eller lämnas direkt i detta formulär

De här uppgifter skall vara med: Ditt namn, fiskens art, fiskens vikt, fångstplats och datum. längd och helst omkrets och kön.  Fiskemetod, längd, omkrets, kön och bete är också intressant att följa upp.

Här nedan följer Storfiskeregistreringens jämförvikt och gällande klubbrekord

Nya klubbrekord under året i RÖTT

ABBORRE 700 gr 1.881 gr

ASP 2.500 gr 3.640 gram

BERGGYLTA 1.000 gr 1.500 gr

BJÖRKNA 300 gr 830 gr

BLEKA 2.500 gr 1.550 gr

BLÅGYLTA 250 gr vakant

BRAXEN 2.000 gr 5.640 gr

BÄCKRÖDING 500 gr 560 gr

FJÄLLKARP 5.000 gr 11.375gr

FÄRNA 1.000 gr 3.125 gr

GRÅSEJ 2.500 gr 3.144 gr

GRÄSKARP 2.500 gr 6.490 gr

GÄDDA 5.000 gr 13.920 gr

GÖS 3.000 gr 9.320 gr

HARR 750 gr 1400 gr

HAVSKATT 2.750 gr 1.950 gr

HAVSÖRING 4.250 gr 7.500 gr

ID 1.250 gr 3.400 gr

INSJÖLAX 4.000 gr 3680gr

INSJÖÖRING 2.500 gr 6.625 gr

KNOT 180 gr 230 gr

KOLJA 500 gr 525 gr

KUMMEL 2.500 gr vakant

KUNGSFISK 250 gr 320 gr

LAKE 2.000 gr 5.290 gr

LAX 7.000 gr 19.500 gr

LUBB 3.500 gr 9500 gr

LÅNGA 5.000 gr 13500 gr

MAKRILL 700 gr 1.450 gr

MARULK 500 gr 164 gr

MÖRT 350 gr 1.154 gr

NÄBBGÄDDA 500 gr 1.004 gr

PIGGVAR 500 gr 196 gr

RUDA 500 gr 2.060 gr

RÖDING 1.800 gr 6.350 gr

RÖDSPÄTTA 800 gr 1.810 gr

SANDSKÄDDA 250 gr 580 gr

SARV 500 gr 1.530 gr

SIK 850 gr 3.300 gr

SILL 300 gr 380 gr

SJURYGG 1.750 gr vakant

SKRUBBSKÄDDA 400 gr 1.520 gr

SLÄTVAR 500 gr vakant

SPEGELKARP 5.000 gr 10.600 gr

SUTARE 1.600 gr 3.801 gr

TAGGMAKRILL 350 gr 318 gr

TJOCKLÄPPAD MULTE 1.250 gr vakant

TORSK 5.000 gr 17.200 gr

VIMMA 500 gr 900 gr

VITTLING 400 gr 900 gr

ÅL 750 gr 2.165 gr

Dela den här sidan