TSFK MILJÖPLAN 2016

 

Miljöstyrning

TSFK har för avsikt att:

-Ha en miljöplan som uppdateras årligen.

-Utse miljövårdsombud årligen.

-Miljöansvarig får grundläggande miljöutbildning.

-Miljöfrågor tas upp på föreningens styrelsemöten.

 

Anläggningar

TSFK har för avsikt att:

-Årligen anordna städdag av Tenhultssjöns stränder på arrenderat område.

 

Föreningens administration

TSFK har för avsikt att:

-Vid inköp, sträva efter att handla miljömärkta varor.

-Använda miljömärkta kopieringspapper och kuvert.

-Använda elektronisk post internt och/eller externt.

-Använda föreningens hemsida, facebook och telefonsvarare för att sprida information till våra medlemmar.

 

Resor och transporter

TSFK har för avsikt att:

-Vid längre resor i föreningens regi prioritera buss och tåg.

-Vid andra resor möjliggöra samåkning.

-Chaufförer som anlitas för bussresor har genomgått kurs i sparsamkörning (Ecodriving).

 

Kemikaliehantering

TSFK har för avsikt att:

-Använda miljömärkta medel för tvätt, disk och rengöring.

 

Conny Andersson Olle Dittmer

 

…………………… ………………………

Ordförande TSFK Miljövårdsombud TSFK

Dela den här sidan