Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av 

Conny Andersson ordförande

Tomas Stenvall kassör

Annika Johansson sekreterare och festkommitté

Anders Andersson tävlingsansvarig

Sune Filipsson ledamot

Anders Stenström ledamot

Stefan Ekberg ledamot

Stefan Andersson ledamot

Dela den här sidan