Länsstyrelsen informerar att det nya naturreservatet Uvaberget-Tenhult nu "vunnit laga kraft" - dvs tiden för att överklaga beslutet har gått ut. Så nu har vi alltså ett nytt naturreservat alldeles intill vår hemmasjö.

Det kan vara bra att känna till för oss som fiskar där, att det nu är förbjudet att uppehålla sig kring bergsbranten under perioden 1 feb-15 aug. Detta förbudet finns för att inte störa det par Pilgrim...sfalk som häckar i branten. Dels är det såklart viktigt att vi själva respekterar detta, men vi kan väl också tillsammans hjälpas åt att "vakta" lite, och vara uppmärksamma på om vi ser några som inte respekterar förbudet.

I nuläget är det alltså inte förbjudet att befinna sig på vattnet nedanför branten, men om det i framtiden blir problem med att folk är för närgångna kan man bli tvungen att utöka förbudet. Det är därför viktigt att vi hjälps åt med detta.

Mer om reservatet finns att läsa på http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/jonkoping/Pages/uvaberget-tenhult.aspx 

Dela den här sidan